Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit:

Oslovují-li Vás naše cíle a projekty a chcete-li nás podpořit:

  • oceníme jakoukoliv výši finančního i hmotného daru, kterým přispějete k dalšímu rozvoji Klánovic,
  • nabízíme spolusponzorování konkrétních projektů i jinou formu spolupráce - např. jako dobrovolník při námi pořádaných akcích.

Na všechny formy podpory s vámi uzavřeme řádné smlouvy.

Jako poděkování za Vaši podporu Vám nabízíme umístění loga nebo poděkování na webových stránkách Klánovice spolu o.p.s.

Finanční příspěvky v jakékoliv výši můžete zasílat formou peněžního převodu na běžný účet číslo 2488484369/0800, zpráva pro příjemce: název konkrétního projektu.