O nás

Obecně prospěšnou společnost Klánovice spolu o. p. s. založilo 30 klánovických občanů 22. června 2010.

Chtěli jsme spojit síly při vymýšlení a realizaci společných projektů, ale také aktivně vyhledávat a podporovat cizí zajímavé projekty a aktivity na území městské části Praha-Klánovice. Cílem našich aktivit je podpora kulturního a společenského života v naší obci, zvyšování zájmu obyvatel o své okolí a realizace různých komunitních projektů.

Partnery Klánovice spolu o. p. s. jsou obec, zástupci místních spolků i neziskových organizací, ale i jednotlivé fyzické osoby – všichni, kteří se zajímají o budoucnost místa, kde žijí.


Okruhy naší činnosti

 • Klánovice vnitřní – zvelebení intravilánu
 • Klánovice kulturní – podpora veřejné kulturní činnosti
 • Klánovice sportovní – sportovní a turistické aktivity
 • Klánovice sociální – podpora vymezených skupin (senioři, děti)

Kontakty

Klánovice SPOLU o. p. s.

U Besedy 818,190 14 Praha-Klánovice

IČ: 246 97 788, DIČ:CZ 246 97 788

Bankovní spojení: 2488484369/0800

e-mail: klanovice-spolu@email.cz

web: http://www.klanovice-spolu.cz

Ing. Michal Čtrnáctý

ředitel Klánovice spolu o.p.s.

klanovice-spolu@email.cz

tel.: +420 724 307 473

Orgány společnosti

Klánovice spolu, o. p. s. mají vlastní právní subjektivitu. Orgány společnosti tvoří ředitel společnosti, správní rada a dozorčí rada, kterou jmenují zakladatelé obecně prospěšné společnosti.


 • Ředitel společnosti - Michal ČTRNÁCTÝ


 • SPRÁVNÍ RADA

Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti o. p. s. a dbá na zachování účelu, pro který byla založena. Schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, jmenuje a odvolává ředitele.

Členové Správní rady:

 1. Romana Hojná (předsedkyně Správní rady)
 2. Štěpánka Čtrnáctá
 3. Jan Dvořák
 4. Miloslav Fišera
 5. Miloš Král
 6. Alena Nejedlá


 • DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada působí v roli kontrolního orgánu.

Členové Dozorčí rady:

 1. Josef Koller
 2. Jan Martin
 3. Katarína Hoffmannová

(aktualizace 12.12.2018)