O nás

Obecně prospěšnou společnost Klánovice spolu o. p. s. založilo 30 klánovických občanů 22. června 2010.

Chtěli jsme spojit síly při vymýšlení a realizaci společných projektů, ale také aktivně vyhledávat a podporovat cizí zajímavé projekty a aktivity na území městské části Praha-Klánovice. Cílem našich aktivit je podpora kulturního a společenského života v naší obci, zvyšování zájmu obyvatel o své okolí a realizace různých komunitních projektů.

Partnery Klánovice spolu o. p. s. jsou obec, zástupci místních spolků i neziskových organizací, ale i jednotlivé fyzické osoby – všichni, kteří se zajímají o budoucnost místa, kde žijí.


Okruhy naší činnosti

 • Klánovice vnitřní – zvelebení intravilánu

 • Klánovice kulturní – podpora veřejné kulturní činnosti

 • Klánovice sportovní – sportovní a turistické aktivity

 • Klánovice sociální – podpora vymezených skupin (senioři, děti)

Kontakty

Klánovice SPOLU o. p. s.

U Besedy 818,190 14 Praha-Klánovice

IČ: 246 97 788, DIČ:CZ 246 97 788

Bankovní spojení: 2488484369/0800

web: http://www.klanovice-spolu.cz

Ing. Michal Čtrnáctý

ředitel Klánovice spolu o.p.s.

michal.ctrnacty@seznam.cz

tel.: +420 724 307 473

Orgány společnosti

Klánovice spolu, o. p. s. mají vlastní právní subjektivitu. Orgány společnosti tvoří ředitel společnosti, správní rada a dozorčí rada, kterou jmenují zakladatelé obecně prospěšné společnosti.


 • Ředitel společnosti - Michal ČTRNÁCTÝ


 • SPRÁVNÍ RADA

Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti o. p. s. a dbá na zachování účelu, pro který byla založena. Schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, jmenuje a odvolává ředitele.

Členové Správní rady:

 1. Štěpánka Čtrnáctá (předsedkyně Správní rady)

 2. Jarmila Bulířová

 3. Jan Dvořák

 4. Miloslav Fišera

 5. Miloš Král

 6. Katarína Hoffmannová


 • DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada působí v roli kontrolního orgánu.

Členové Dozorčí rady:

 1. Romana Hojná

 2. Petra Fišerová

 3. Alena Nejedlá

(aktualizace 29.6.2021)